ЗЛАТНА РОЗА – 33 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ВКЛЮЧВА В БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА НА ФОНДАЦИЯ “КАРИН ДОМ“

За втори път тази година ще подкрепим една прекрасна идея на фондация “Карин дом“ – Варна. След миналогодишната акция в помощ на изграждането на сензорна градина, през 2015 обръщаме внимание на музикотерапията като част от терапевтичният процес на деца със специални нужди.

През изминалата учебна година 2014 -2015 музикалният терапевт на “Карин дом“ работи с 20 деца с различни състояния, сред които от аутистичния спектър, синдром на Даун, забавяне в общото развитие, говорни проблеми, сензорни дефицити, хиперактивност. За тези месеци някои от децата показват стабилиризиране на състояниято, развитие в експресивната реч, адекватно изразяване на различни емоции посредством музикалните елементи като ритъм мелодии, хармонии и др., намалява се стреса, подобряват се комуникативните и когнитивните способности.

На база на постигнатите до тук резултати в “Карин дом“ вярват, че музикалната терапия покрива поставените терапевтични цели и ги мотивира да разширят дейността като се обединяват в работата с физиотерапевтите и работят с деца с детска церебрална парализа и двигателни затруднения. Въвеждането на музиката допринася за създаване на по-приятна и лека атмосфера, подобрява двигателните функции и под формата на игра с музика и песни се извършват физиотерапевтични упражнения.

Средствата от продажбата на плакатите и каталога на фестивала ще дарим за закупуването на музикални инструменти за специални деца, с които ще направим музикотерапията още по-забавна и ефетивна.

Надяваме се повече хора да помогнат. Резултатът от тази кампания ще обявим по време на закриването на фестивала.

Фондация “Карин дом“ е неправителствена организация, основана през 1994г. от Иван Станчов , по това време посланик на България във Великобритания и Ирландия и след това министър на външните работи.

Център „Карин дом“ работи в няколко основни области:

  • Предоставя услуги на деца със специални нужди и техните семейства, за да предотврати изоставянето на децата в институции и за да им помогне да се интегрират в обществото;
  • Разпространява добрите си практики като провежда обучения за специалисти от цялата страна и чужбина, а наред със специалистите подкрепя, консултира и обучава и родители на деца със специални нужди, за да могат сами да подпомагат развитието ан децата си.
  • Инициира и участва в застъпнически кампании, за да променя политиките за деца.

Специалистите работят с деца с различни диагнози и състояния от 0 до 7г., сред които: деца с физически, умствени и множествени увреждания,  с нарушения от аутистичния спектър, с поведенчески проблеми и обучителни трудности.

В периода от създаването  Фондация “Карин дом“ е подкрепила повече от 1500 деца и техните семейства като им е предоставила услуги, консултация и терапия. Само през 2013 г. в програмите на “Карин дом“ са приети нови 149 деца (99 от Варна, 49 от страната и 1 от чужбина). За същата година общият брой на децата, които са били подкрепени  е 289.

Карин дом се е доказала и развила като най-големия център в Източна България, който предлага достъп до комплексни социални услуги за деца  от Варна, региона и чужбина.

За повече информация за “Карин дом“: www.karindom.org